Tietosuojaseloste tarjouspyyntölomakkeen käyttöön 27.12.2022

Rekisterinpitäjä: Seek Design (3139508-4)
Arttu Hannula
Rytitie 29
90440, Kempele

Verkkosivu: markkinointiseek.fi
arttu@markkinointiseek.fi
045 272 5161

Miksi tietoja kerätään?

Yhteydenottolomakkeella kerään asiakkaan nimen, edustettavan yrityksen, sähköpostin, mahdollisia lisätietoja, IP-osoitteen ja ajan jolloin lomake lähetettiin. Nämä tiedot kerätään, jotta voin kontaktoida yhteydenottopyynnön antanutta tahoa ja tarjota heille heidän tarvitsemaansa palvelua.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta a) “rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten”.

Rekisteri siis sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Yritys
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero, mikäli sellainen on erikseen kysymällä saatu
 • Halutun palvelun, mikäli se on tarjouspyyntölomakkeen kautta lähetetty.
 • Mahdollisia lisätietoja
 • IP-osoitteesi

Ketkä tietoja vastaanottavat

Henkilötietojasi vastaanottavat

 • yrityksemme, Seek Design
 • sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja tarvitaan asiakassuhteemme ajan. Henkilötietoja tarvitaan mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen. Niitä ei erikseen poisteta koskaan. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä siirretä ETA-maiden ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai yhteistyökumppanin teknisen toteuttamisen kannalta välttämätöntä.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet

 • Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • Saada pääsy tietoihin
 • Oikaista tietoja
 • Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Vastustaa tietojen käsittelyä
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Voit käyttää oikeuttasi laittamalla sähköpostia osoitteeseen arttu@markkinointiseek.fi ja pyytämällä jotakin yllämainituista. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Mitkä luovutettavat tiedot ovat pakollisia

Tarjouspyynnön vastaanottamista katsellen pakollisia luovutettavia tietoja ovat nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kuvaus tarvittavasta palvelusta. Sinun ei ole pakko antaa muita tietoja, kuten katuosoitetta tai edustamasi yrityksen nimeä.