Markkinointitoimisto See&Seek - verkkosivujen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste tarjouspyyntölomakkeen käyttöön 1.5.2022

Rekisterinpitäjä: See&Seek (3139508-4)
Arttu Hannula
Rytitie 29
90440 Kempele
Verkkosivu: markkinointiseek.fi

arttu@markkinointiseek.fi
045 272 5161 

 

Miksi tietoja kerätään?

Yhteydenottolomakkeella kerään asiakkaan nimen, edustettavan yrityksen, sähköpostin, halutun palvelun ja mahdollisia lisätietoja. Nämä tiedot kerätään, jotta voin kontaktoida yhteydenottopyynnön antanutta tahoa ja tarjota heille heidän tarvitsemaansa palvelua.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta a) ”rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten”.

Rekisteri siis sisältää seuraavat tiedot:

– Nimi

– Yritys

– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero, mikäli sellainen on erikseen kysymällä saatu

– Halutun palvelun, mikäli se on tarjouspyyntölomakkeen kautta lähetetty.

– Mahdollisia lisätietoja

– IP-osoitteesi

Ketkä tietoja vastaanottavat

Henkilötietojasi vastaanottavat

– yrityksemme, See&Seek
– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja tarvitaan asiakassuhteemme ajan. Henkilötietoja tarvitaan mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen. Niitä ei erikseen poisteta koskaan.

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä siirretä ETA-maiden ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai yhteistyökumppanin teknisen toteuttamisen kannalta välttämätöntä.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet

  • Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • Saada pääsy tietoihin
  • Oikaista tietoja
  • Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • Rajoittaa tietojen käsittelyä
  • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Vastustaa tietojen käsittelyä
  • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Voit käyttää oikeuttasi laittamalla sähköpostia osoitteeseen arttu@markkinointiseek.fi ja pyytämällä jotakin yllämainituista.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Mitkä luovutettavat tiedot ovat pakollisia

Tarjouspyynnön vastaanottamista katsellen pakollisia luovutettavia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja kuvaus tarvittavasta palvelusta. Sinun ei ole pakko antaa muita tietoja, kuten puhelinnumeroa, katuosoitetta tai edustamasi yrityksen nimeä.

 

Siirry etusivulle ->

Tietosuojaseloste verkkosivuanalytiikan käyttöön 1.5.2022

Rekisterinpitäjä: See&Seek (3139508-4)
Arttu Hannula
Rytitie 29
90440 Kempele
arttu@markkinointiseek.fi

045 272 5161

Verkkosivu: markkinointiseek.fi

 

Miksi tietoja kerätään?

Yrityksemme kerää verkkosivuanalytiikkaa, jotta voi seurata verkkosivujen toimintaa ja asiakkaan toimintaa verkkosivuilla. Kyseinen tieto mahdollistaa verkkosivujen parantelun sekä tiedon kävijävirran lähteestä – opimme siis markkinointimme toimintaa ja voimme optimoida sitä. Verkkosivu on optimoitavissa kerättävän tiedon kautta.

Analytiikka kerää seuraavia tietoja:

– Eri verkkosivujen näyttökerrat

– Referring domain, eli minkä kautta asiakas on tullut verkkosivustolle

– Tiedon kohdista, joita vierailija on klikannut verkkosivustolla

Analytiikkasovelluksemme eivät tallenna IP-osoitteita, eikä muutakaan henkilötietoa. Analytiikka seuraa verkkosivuston näyttökertoja ja klikkauksia, ei itse vierailijaa.

Lisätietoa analytiikkasovelluksesta: Fathom Analytics

 

 

Siirry etusivulle ->

Verkkosivut LummeCo Oy
Verkkosivut LummeCo Oy
Verkkosivut LummeCo Oy